Screenshot 2022-07-13 at 11.12.57.png

Klausimynai

Trumpas paaiškinimas.

Screenshot 2022-07-13 at 11.13.26.png

Tekstų ir paveikslėlių pavyzdžiai

Trumpas paaiškinimas.

<aside> ❔ Tekstai, paruošti pagal šias lengvai suprantamos kalbos gaires, turi būti pažymėti sutartiniu ženklu (Gairių 3 priedas). Šis ženklas turi būti pateiktas pirmajame dokumento puslapyje, šalia teksto lengvai suprantama kalba lygio ženklo pagal gairių punktą XX.

</aside>

Apie teisinę bazę ir įsakymą iš kurios paimta, o tuomet įsakymo punktų paaiškinimus:

Bendrieji reikalavimai tekstams lengvai suprantama kalba

(interneto puslapyje galėtų būti sudėta į lentelę)

1. Vartoti trumpus, aiškios sandaros sakinius.

Pavyzdys:

vengti sakinių su daugiau nei vienu jungtuku: „Nesu tikras dėl to, kiek man reikia kartoti taisykles, kad jas prisiminčiau“.

2. Vartoti ne žodžių santrumpas, o nesutrumpintus, pilnos formos žodžius.

Pavyzdys:

pvz. / pavyzdžiui

3. Rinktis teigiamą sakinio raišką. Tai reiškia: formuluoti teiginius nurodant tai, ką subjektui galima daryti, o ne tai, kas draudžiama, ko negalima daryti.

Pavyzdys:

nesijaudink / būk ramus

4. Neteikti informacijos skliaustuose.